Bijles Economie

Lorenz-curve, macro-economische balansvergelijkingen, punt-elasticiteit en de Kondratieff-golf: zomaar wat economische begrippen die niet voor elke scholier even makkelijk te begrijpen zijn.

Economie is voor veel scholieren een lastig vak. Een bijles economie waarbij veel extra uitleg gegeven wordt, kan dan helpen om het goed te begrijpen en betere cijfers te halen. Voor problemen met nationale rekeningen, belastingstelsels, consumentensurplus en risicoanalyses kan een bijles economie van waarde zijn. Ook onderwerpen als vraag- en aanbodlijnen en elasticiteit kunnen onze gevorderde bijlesdocenten goed uitleggen.

Voor het vak economie hebben wij verschillende ervaren bijlesdocenten beschikbaar, waarvan een aantal economie studeert of zelf voor de klas staat. Het vak economie wordt door veel leerlingen op de middelbare school (zowel mavo, havo als vwo) als lastig ervaren. Soms is het verstandig om in zo’n geval wat extra hulp in te schakelen.

Wat kan ExamenGeslaagd voor uw kind betekenen?

Wanneer uw kind economie als een lastig vak ervaart en extra hulp goed kan gebruiken, staan wij hem of haar graag bij met individuele bijles economie. Uit de evaluaties blijkt dat onze leerlingen en ouders de bijles economie enorm waarderen. Zij geven aan de lesstof beter te begrijpen en betere cijfers voor economie te behalen. 

Wij gaan graag door de persoonlijke begeleiding te geven, die leerlingen verder brengt. Daarom kan bijles een uitweg bieden! Een bijlesdocent die gepassioneerd is over het vak economie komt graag aan huis extra uitleg geven over de stof waar de leerling moeite mee heeft. Zo kan er samen aan huiswerk worden gewerkt of een toets worden voorbereid. Indien je liever op een andere locatie afspreekt, is dat zeker ook mogelijk! Dat zou in een (universiteits)bibliotheek kunnen.

Waarom ExamenGeslaagd?

Na het bijlesverzoek

ExamenGeslaagd zorgt dat er zo snel mogelijk een goede bijlesdocent op de stoep staat. Wij zijn niet een geautomatiseerd bijlesbureau, maar een bijlesbureau die zo persoonlijk mogelijk een geschikte bijlesdocent voor de leerling wil vinden. Wij bellen iedereen terug die via internet een aanvraag indient. Hierdoor kunnen wij de meest passende bijlesdocent selecteren voor iedere specifieke leerling en zijn of haar situatie. 

Wij zijn natuurlijk telefonisch, per mail bereikbaar voor vragen, iedere werkdag vanaf 9.00 tot 21.00 uur en weekenden van 9.00 tot 18.00 uur. Vaak komt het ook voor dat we doorwerken tot een later tijdstip. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk te kunnen starten met de bijlessen.